Fira 70 år med Yamaha och spara upp till 2 900kr

Accuphase

accuphase1.jpg

När bara det bästa duger

Musik är en oas som fräschar upp oss på vår livsresa.

Musik kan vara lugnande, spännande. Det kan röra våra hjärtan och berika våra liv, vilket är målet Accuphase söker genom ljudteknik.

Detta var tanken bakom sloganen "Enrich Life through Technology" som ursprungligen samlade gruppen av mycket skickliga ljudexperter som skapade och idag producerar den framgångsrika Accuphase-serien av ljudutrustning. Det är den vägledande principen bakom alla Accuphase komponenter vars höga kvalitet kan anses extravaganta. Precis som det finns utsökta musikinstrument som är särskilt uppskattade, tror dem att detsamma gäller ljudkomponenter. Denna övertygelse utgör grunden för deras designkoncept. Det är anledningen till att Accuphase strävar efter att bygga in extra värde i var och en av våra enheter så att de till fullo kommer att visa fördelarna med handkonstruktion.

Namnet ACCUPHASE anpassades genom att ta prefixet ACCU från ordet "exakt", och kombinera det med PHASE som är en mycket viktig faktor inom ljudteknik. Vi tycker att det är ett mycket passande varumärke för att beskriva våra produkter som fullt ut visar denna och andra viktiga egenskaper, som tränger in i ljudteknikens innersta djup. Vår oändliga strävan efter kvalitet kräver en mycket hög grad av bearbetning vilket övertygar oss att undvika användningen av massproduktionssystem. Följaktligen är produktionsvolymen begränsad och Accuphase-produkterna är endast tillgängliga i ett begränsat antal specialiserade butiker.

Populära produkter från Accuphase