- I sommar from vecka 21 har butiken stängt på söndagar -

Garanti

Här kan du läsa mer om våra garantier och vad som täcks inom garantitiden. Vi har minst två års garanti på alla våra produkter och fem år på flera av våra högtalare.


Minst två års garanti på våra produkter

Reference Audio säljer alla produkter med 2 års garanti om inget annat anges, med ytterligare ett års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen (totalt 3 år). Alla garantier gäller i Sverige ifall inget annat anges.


Vad täcker garantin?
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, icke-certifierad uppgradering eller annan konfigurering av produkten.


Vad krävs för att jag ska kunna utnyttja min garantirätt?
Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Vi kan oftast ta fram ett kvitto ifall du har uppgett dina personuppgifter vid köp i butik, men vi rekommenderar ändå att du sparar och förvarar ditt originalkvitto på en säker plats.


I händelse av en tvist
Vid eventuella tvister kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämdens rekommendationer.


Garanti -och reklamationsrätt för företag

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera från olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Om du vill få mer information om vilka regler som gäller för företag kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-642 80 64.